ورود

امین

روانشناس عمومی، مشکلات رفتاری و سکسولوی

1500 تومان در دقیقه

مهدیه

مشاور خانواده، مشکلات رفتاری

1500 تومان در دقیقه

مائده

مشاور خانواده، حل مشکلات رفتاری

1500 تومان در دقیقه

دکتر آرش

دکترای روانشناسی

1500 تومان در دقیقه

دکتر سعید

دکترای روانشناسی بالینی- مشاوره سلامت جنسی

1500 تومان در دقیقه

دکتر بنفشه

دکترای روانشناسی بالینی-مشاوره سلامت جنسی

1500 تومان در دقیقه

راحله

کارشناس ارشد فیزیولوژی(تغذیه ورزشی)

1500 تومان در دقیقه

دکتر پروانه

دکترا رژیم درمان در بیماری ها، گروه های سنی مختلف، تغذیه ورزشی، مجهز به انواع دستگاه های لاغری موضعی

1500 تومان در دقیقه

دکتر ساناز

دکترای روانشناسی، متخصص روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

1500 تومان در دقیقه

دکتر معصومه

دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی

1500 تومان در دقیقه

حمیده

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

1500 تومان در دقیقه

دکتر اعظم

دکترای مشاور خانواده و ازدواج

1500 تومان در دقیقه